Fra innsikt til oppfølging
Driftsmeldinger

Engage Oppfølging er et verktøy for strukturert og helhetlig oppfølging av alle elever. Verktøyet gir skolen en sikker samarbeidsflate, laget for å håndtere sensitiv informasjon på en trygg måte med personvernet ivaretatt.

Engage Oppfølging har sitt utsprang i det systematiske IKO-arbeidet som brukes til frafallsforebygging i videregående opplæring. Dette arbeidet er videreutviklet til Engage Oppfølging.

Les mer