Fra innsikt til oppfølging
Driftsmeldinger

Engage Oppfølging er et verktøy for strukturert og helhetlig oppfølging av alle elever. Verktøyet gir skolen en sikker samarbeidsflate, laget for å håndtere sensitiv informasjon på en trygg måte med personvernet ivaretatt.

Engage Oppfølging har sitt utsprang i det systematiske IKO-arbeidet som brukes til frafallsforebygging i videregående opplæring. Dette arbeidet er videreutviklet til Engage Oppfølging.

Les mer

Oppfølgingslogg i IKO-arbeidet

Oppfølgingen er den viktigste delen i IKO-arbeidet. Tiltakene som iverksettes må skje i samarbeid med eleven. Det må være en klar sammenheng mellom årsaken(e) til elevens utfordringer og tiltakene. Oppfølgingen må evalueres, for å justere tiltakene underveis og avslutte dem når mål er nådd.

Forskning om effekt av frafallsforebyggende tiltak, viser ikke at én eller noen typer tiltak som har gjennomgående effekt. Kvaliteten på planleggingen og gjennomføringen av tiltakene er avgjørende.

Tiltakene må tilpasses elevens individuelle utfordringer. De må settes inn tidlig, være godt forankret, inkludere flere arenaer i de unges liv, skape tillitsskapende relasjoner og følges systematisk opp av skolen.

En plan for oppfølgingen lages i Oppfølgingsloggen. Oppfølgingsloggen sikrer systematikk og oversikt i oppfølgingen ved at alle involverte er klar over tiltak, ansvar og frister.