Fra innsikt til oppfølging
Driftsmeldinger

Engage Oppfølging er et verktøy for strukturert og helhetlig oppfølging av alle elever. Verktøyet gir skolen en sikker samarbeidsflate, laget for å håndtere sensitiv informasjon på en trygg måte med personvernet ivaretatt.

Engage Oppfølging har sitt utsprang i det systematiske IKO-arbeidet som brukes til frafallsforebygging i videregående opplæring. Dette arbeidet er videreutviklet til Engage Oppfølging.

Les mer

Nytt skoleår
Før det er gjennomført "Nytt skoleår" i Conexus Engage, vil elevene i Engage Oppfølging ligge med forrige skoleårs klasse- og trinntilhørighet. De som ikke har integrasjon med skoleadministrativt system, gjennomfører prosessen selv i Engage. Før Nytt skoleår er gjennomført, vil man få feilmelding om man forsøker å registrere nytt innhold, men man kan lese historikk. Kontakt eventuelt support@conexus.no for hjelp.